C7035A1031 SENSORE DI FIAMMA FOTOCELLULA UV

SKU: C7035A1031 Categories: ,

C7035A1031 SENSORE FOTOCELLULA UV

Description

C7035A1031 SENSORE DI FIAMMA FOTOCELLULA UV

Honeywell UV flame sensors C7027/35/44 (“MiniPeeper”)

DESCRIZIONE PRODOTTO

C7035A1031 SENSORE DI FIAMMA FOTOCELLULA UV Honeywell UV flame sensors C7027/35/44 ("MiniPeeper")